Alpinist in gorski vodnik

Vizitka

Tomaž Jakofčič

Bivališče: Ljubljana

Telefon: 041 577 292 E pošta: tomaz.jakofcic@gmail.com

Skype: tomazjaka

Slovenska gorniška šola www.gorniskasola.net