Alpinist & Mountain Guide

Odgovor KOTG

Načelnik KOTG Tone Škarja na straneh Gore…ljudje odgovarja na moje pisanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.